Fædrehjælp

Hey far! Vidste du, at du kan få fædrehjælp hos Mødrehjælpen!?
Fædrehjælpen

I Danmark har vi noget der hedder “Mødrehjælpen” – men tag ikke fejl. Der er masser af hjælp at hente som far. Mødrehjælpen er blandt andet drevet af lokale frivillige, som driver genbrugsbutikker, hvor du kan få både tøj og babyudstyr til fordelagtige priser.

Info om mødrehjælpen
2013 imødekom Mødrehjælpen i alt 12.426 henvendelser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar situation.

Som far er du også meget velkommen til at kontakte Mødrehjælpen, hvis du har brug for støtte – derfor burde de egentlig hedde Mødrehjælpen & Fædrehjælpen. Du kan for eksempel få støtte via deres chatrådgivning eller telefonrådgivning. Du kan blandt andet få hjælp, hvis du skal skilles, hvis I overvejer abort, eller hvis du har brug for støtte til at få overblik over din families økonomi.

Du kan selvfølgelig altid besøge Mødrehjælpens hjemmeside for at høre mere om deres tilbud – det er i øvrigt herfra, at vi har al information.

Rådgivning

Mødrehjælpen tilbyder flere forskellige muligheder for rådgivning til børnefamilier og gravide.

Hvad gør Mødrehjælpen?

Mødrehjælpen tilbyder flere muligheder for at få råd og vejledning. Vi har Rådgivningshuse i AarhusOdense og København, hvor brugeren kan møde op og få personlig rådgivning. Derudover har Mødrehjælpen landsdækkende, telefonisk rådgivning og chatrådgivning; begge dele er anonyme.

Det primære i rådgivningen er hjælp til forbedring af brugerens situation. Brugeren skal ikke nødvendigvis have en klar problemløsning med sig, men brugeren skal opleve sig hjulpet videre med den problemstilling, der gav anledning til henvendelsen. For brugerne skal indsatsen: hjælpe den enkelte til bedre selv at kunne klare problemerne og få familielivet til at hænge sammen.

Hvordan hjælper Mødrehjælpen?

Rådgivningstilbuddene i de generelle rådgivninger er en vigtig del af Mødrehjælpens indsats, da det er her, de fleste brugere kommer i kontakt med Mødrehjælpen første gang. Det er Mødrehjælpens åbne brede dør, og henvisning til Mødrehjælpens specifikke programmer for eksempelvis voldsudsatte og økonomisk udfordrede sker for en stor del her.

 • Generel rådgivning
 • Telefonisk rådgivning/chat
 • Skilsmisse/samlivsophævelse
 • Barnets bopæl
 • Samvær
 • Forældremyndighed
 • Tvivl om abort
 • Sociale rettigheder
Retshjælp
Mødrehjælpen tilbyder retshjælp, hvis du er gravid, enlig eller en børnefamilie.

Mødrehjælpens advokater rådgiver og bistår blandt andet om:

 • Separation, skilsmisse eller samlivsophævelse
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Faderskabssager
 • Anbringelse af barn / børn
 • Bodeling
 • Deling af aktiver / passiver ved samlivsophævelse
 • Børnebidrag
 • Opholdstilladelse
 • Overgreb på børn
 • Arveretlige spørgsmål
 • Bolig
 • Arbejde
 • Økonomi
Mor og far i en tidlig alder

Mor og far i en tidlig alder

Der er nogle særlige udfordringer forbundet med at skulle være mor og far i en tidlig alder. Mødrehjælpen vejleder unge forældre og hjælper dem med at få en god start på livet som familie.At blive forældre i en ung alder er en stor omvæltning. Mødrehjælpen har et tilbud, der er skræddersyet til gravide eller mødre under 30 år. Indsatsen har til formål at hjælpe og støtte unge gravide og mødre i forældrerollen og hjælpe dem til at etablere et netværk. Indsatsen er bygget op omkring at støtte brugerne til at komme i gang med en uddannelse eller i job.

For brugerne skal indsatsen:

 • Sikre uddannelse eller beskæftigelse
 • Styrke den enkelte i rollen som forælder
 • Medvirke til at opbygge netværk

Hvordan hjælper Mødrehjælpen?

Tilbuddet til de unge mødre og de vordende forældre er et længere forløb, hvor der veksles mellem gruppeaktiviteter og individuel rådgivning. Indholdet i indsatsen er forskelligt organiseret i Aarhus, Odense og København, men den kan blandt andet indeholde:

 • Deltagelse i fødselsforberedelse- og mødregruppe
 • Støtte under graviditeten og i rollen som mor – op til otte individuelle samtaler
 • Undervisning i spædbarnets pleje, udvikling, kost, søvn m.m.
 • Individuel hjælp og støtte efter behov
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Virksomhedspraktik, uddannelsespraktik m.v.
 • Muligheden for at opbygge netværk
 • Gruppeforløb med deltagelse af far
 • En mentor

Hvilken forskel gør Mødrehjælpen?

Alle indsatser dokumenteres løbende, således at den indsats, der ydes, er den mest virkningsfulde. Indsatsen har opnået følgende resultater:

 • 89 % af brugerne i 2012 opnåede en øget følelse af at være en kompetent forælder
 • 70 % af brugerne i 2012 oplever en styrket følelse af at have et netværk og øgede handlekompetencer
 • 77 % af brugerne i 2012 har opnået en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet ved projektets afslutning
Skilsmisse

Skilsmisse

En skilsmisse kan være svær for alle involverede parter. Mødrehjælpen tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med skilsmisse.

Hvorfor skilsmisserådgivning?

Når man ikke længere lever sammen som familie, men har børn sammen, er der mange forhold omkring børnene, som kræver et fortsat samarbejde mellem forældrene. Mødrehjælpen skaber mulighed for at reflektere over situationen – uden samtidig at skulle handle. Formålet med indsatsen er at få viden og gøre forælderen i stand til at agere mere handlekraftigt og kunne se forskellige muligheder for sig. Indsatsen skal:

 • Skabe større indsigt og give konkret viden, der er tilpasset den enkeltes livssituation
 • Give konkrete handlemuligheder

Sådan hjælper Mødrehjælpen

Før, under og efter en samlivsophævelse eller skilsmisse er der mange spørgsmål, der melder sig. Mange har brug for hjælp til:

 • Skilsmisse/separation; hvad siger reglerne, og hvordan gør man?
 • Rettigheder/pligter ved samlivsophør, hvis man er gift eller samlevende?
 • Bodeling – hvornår og hvordan?
 • Samværsordninger; hvilken hjælp findes der, hvis forældrene er uenige?
 • Barnets bopæl og samvær
 • Børnebidrag; hvad har jeg krav på som enlig forsørger?
 • Økonomi, bolig og sociale ydelser
 • At forstå sagsbehandlingen i såvel kommune som Statsforvaltning
Økonomi

Økonomi

Hvad gør Mødrehjælpen?

Mødrehjælpen hjælper forældre, der har brug for rådgivning om personlige og økonomiske problemer. Der er stor efterspørgsel på uvildig socialrådgivning samt økonomisk og juridisk rådgivning til udsatte børnefamilier, der har til hensigt at vende underskud til overskud på såvel det økonomiske som personlige plan. Med den økonomiske rådgivning kommer vi hele vejen rundt om problemerne, så vi kan hjælpe med at skabe overblik over situationen. Indsatsen skal:

 • gøre det lettere at overskue sin økonomi
 • give redskaber og overskud til at kunne klare hverdagen

Der måles løbende på den økonomiske rådgivnings kvalitet og effekt. Indsatsen opnåede følgende resultater i 2012:

 •  56 procent opnåede bedre overblik over deres økonomi
 • 65 procent opnåede bedre trivsel gennem forløbet
Julehjælp

Julehjælp

Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til nogle af de mest hårdt trængte familier, så de også får mulighed for at fejre jul.

Julehjælp til økonomisk trængte familier

Det kan være svært for en familie ikke at have råd til at holde jul, særligt for børnene. Julemåneden fylder meget i børnenes hverdag i december, og det kan være hårdt at være den eneste i for eksempel klassen eller børnehaven, der ikke får gaver eller julemad juleaften.

Hvem hjælper vi?

En familie, der får julehjælp, har typisk 2.000 – 3.000 kroner pr. måned tilbage, når de faste udgifter er betalt. Det beløb kan dække et beskedent husholdningsbudget, men det rækker ikke til ferier, fødselsdage, fritidsaktiviteter og jul. Der er helt klare kriterier for, hvornår en ansøger er berettiget til julehjælp. Ansøgerne skal have hjemmeboende børn under 18 år. Derudover skal de have et lavt rådighedsbeløb samt have været ude for en særlig hændelse i år, der gør hverdagen og økonomien svær at overskue.

Hvordan hjælper vi?

Vores indsamlingsresultat går dels til at uddele julehjælp og dels til en langsigtet indsats, som fokuserer på støtte og rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier.Den ene del af det indsamlede beløb til julehjælp gives i form af en julecheck. Mødrehjælpen giver 400 kroner pr. barn til julegave, og derudover får familien et beløb til mad på 300 kr. + 100 kr. for hvert ekstra barn. Det vil sige, at en familie med to børn får (400 + 400 + 300 + 100 ) 1.200 kr. Familierne skal ikke betale skat af beløbet, jf. ligningsloven §7 stk. 22.Den anden halvdel af pengene, som går til den langsigtede indsats, skal bidrage til, at vi kan give rådgivning og hjælp til familier, så der på sigt er færre familier, der ikke har råd til at fejre jul. Kommer der flere penge ind, end der er godkendte ansøgere til, vil pengene også gå til langsigtet hjælp, der kan støtte familierne med at få løst de bagvedliggende problemer.
Abortrådgivning

Abortrådgivning

I Danmark har kvinder ret til en uvildig abortstøttesamtale. Mødrehjælpen rådgiver dig, hvis du er i tvivl om abort, og kan guide dig til at træffe det valg, der er rigtigt for dig. Vi tilbyder også en støttesamtale efter en eventuel abort.

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal have en abort, kan det være gavnligt at tale med en udenforstående om graviditeten – både om overvejelser om at gennemføre graviditeten eller overvejelser om abort.Ring og bestil tid i ét af vores rådgivningshuse i AarhusOdense ellerKøbenhavn eller ring og få rådgivning påFamilielinienDu kan også få en tid til en støttesamtale efter en eventuel abort. Abortstøttesamtalerne bliver varetaget af professionelle rådgivere, som er ansat af Mødrehjælpen. De vil tage udgangspunkt i din situation og guide dig til et bevidst og gennemtænkt valg. De vil give dig troen på, at du kan træffe en beslutning, som er rigtig for dig. Hos Mødrehjælpen får du altid uvildig rådgivning. Du kan også få gode råd og vejledning her på hjemmesiden, hvis du er usikker på abort.

Abortstøttesamtaler hos Mødrehjælpen

En graviditet er ikke altid planlagt eller ønsket. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen tilbyder Mødrehjælpen derfor støttesamtaler – både til gravide, der er i tvivl, og til kvinden, der har brug for at tale med nogen efter en abort. Konkret tilbyder vi:

 • Samtale ved tvivl om, hvorvidt graviditeten skal gennemføres eller ej – én eller to samtaler á 1,5 times varighed
 • Samtale efter abort

Mødrehjælpen giver mulighed for at tale om de følelsesmæssige dilemmaer, spørgsmål om rettigheder, muligheder for uddannelse, barsel med videre. Vores rådgivere stiller afklarende spørgsmål og videregiver viden om muligheder.

Vi hjælper med svar og rådgivning om:

 • Lovgivning – usikkerhed vedrørende faderskab
 • Støttemuligheder efter fødslen i forhold til Sociallovgivningen
 • Fars ret til samvær, børnebidrag osv.
 • Selve abortindgrebet – hvordan foregår det?
 • Hjælpemuligheder i forhold til økonomi, boligforhold, arbejde/uddannelse osv.
 • Netværk
 • Rolle/identitetskonflikter
 • Usikkerhed om personlige kompetencer i forhold til det at være forælder

Hvorfor abortrådgivning?

Abortstøttesamtalerne skal hjælpe til:

 • At kvinden træffer den beslutning, der er rigtig for hende
 • At hjælpe kvinden til at have det godt med den beslutning, hun har truffet

Mødrehjælpen tager ikke stilling til abort. Derfor måler vi ikke på, hvor mange af de kvinder, der har modtaget abortstøttesamtaler, der henholdsvis har fået foretaget en abort eller valgt at beholde barnet. 

Skriv din kommentar her

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.